BIDV có Tổng Giám đốc mới sinh năm 1975

BIDV có Tổng Giám đốc mới sinh năm 1975

Ông Lê Ngọc Lâm sinh năm 1975, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành BIDV vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc BIDV.