2/3 doanh nghiệp Việt tin CPTPP có tầm ảnh hưởng tích cực

2/3 doanh nghiệp Việt tin CPTPP có tầm ảnh hưởng tích cực

(DNVN) - Khoảng 2/3 (63%) các doanh nghiệp tại Việt Nam tin rằng Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ có tầm ảnh hưởng tích cực lên hoạt động kinh doanh của họ, theo khảo sát của Ngân hàng HSBC.