Vietcombank – Những dấu ấn tiên phong

Vietcombank – Những dấu ấn tiên phong

Năm 2020, sự bùng phát của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội đất nước, trong đó có ngành ngân hàng.