Ngân hàng nào đang được định giá cao nhất Việt Nam?

Ngân hàng nào đang được định giá cao nhất Việt Nam?

Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu năm 2021 với tổng giá trị thương hiệu là 3,95 tỷ USD. Trong đó, nhóm ngân hàng chiếm 3,67 tỷ USD, tương đương xấp xỉ 93%, với 17 đại diện.