Agribank và Vietinbank sắp được cổ phần hoá

Agribank và Vietinbank sắp được cổ phần hoá

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025. Theo đó, 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam sẽ được cổ phần hóa.