Hỗ trợ doanh nghiệp, người dân hơn 500.000 tỷ đồng trong 3 năm

Hỗ trợ doanh nghiệp, người dân hơn 500.000 tỷ đồng trong 3 năm

Theo Bộ Tài chính, trong ba năm 2020-2022, các giải pháp về gia hạn, miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã giúp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khoảng 507.000 tỷ đồng, góp phần tích cực trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Infographic: Bức tranh thu chi ngân sách Nhà nước năm 2022

Infographic: Bức tranh thu chi ngân sách Nhà nước năm 2022

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến 20/12/2022, lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 12 tháng năm 2022 đạt 1.784,8 nghìn tỷ đồng, bằng 126,4% dự toán năm và tăng 13,8% so với năm trước. Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước lũy kế ước đạt 1.562,3 nghìn tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán năm và tăng 8,1% so với năm trước.