Tại Mỹ, thuê nhà hay sở hữu nhà có lợi hơn?

Tại Mỹ, thuê nhà hay sở hữu nhà có lợi hơn?

Một báo cáo gần đây tại Mỹ đã so sánh chi phí nhà ở giữa những người thuê nhà và những người mua nhà. Qua báo cáo này, người dùng có thể cân nhắc mình nên thuê nhà hay mua nhà.