Các hình thức đầu tư Bitcoin đều tiềm ẩn rủi ro lớn

Các hình thức đầu tư Bitcoin đều tiềm ẩn rủi ro lớn

Có nhiều hình thức để nắm giữ, đầu tư, giao dịch Bitcoin nhưng mỗi hình thức đều có rủi ro tiềm ẩn. Các nhà đầu tư phải xác định rõ các vấn đề như bảo mật, lưu trữ, mức phí giao dịch, hay thị trường bị gián đoạn.