Bộ Công Thương đề xuất mua bán điện trực tiếp, không cần qua EVN

Bộ Công Thương đề xuất mua bán điện trực tiếp, không cần qua EVN

Theo phương án được Bộ Công Thương xây dựng trình Thủ tướng, các doanh nghiệp sử dụng điện lớn sẽ có thể mua, bán điện trực tiếp với đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo thông qua đường dây riêng, không do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quản lý.
3 vấn đề tồn tại trong cơ chế phát triển điện gió ở Việt Nam

3 vấn đề tồn tại trong cơ chế phát triển điện gió ở Việt Nam

Tại Diễn đàn cấp cao thường niên về công nghiệp 4.0 năm 2023 với chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã thẳng thắn nêu ra 3 vấn đề còn tồn tại trong việc phát triển điện gió tại Việt Nam.