Quảng Ngãi quy hoạch phát triển nhà ở đến năm 2030: Ưu tiên nhà ở xã hội

Quảng Ngãi quy hoạch phát triển nhà ở đến năm 2030: Ưu tiên nhà ở xã hội

Thực hiện Chiến lược Phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quảng Ngãi đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ giải quyết chỗ ở cho các nhóm đối tượng khó khăn về nhà ở, trong đó có công nhân, người lao động có thu nhập thấp... Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở xã hội hiện rất thấp so với nhu cầu.
Hải Phòng dành 433,19 ha để phát triển nhà ở xã hội

Hải Phòng dành 433,19 ha để phát triển nhà ở xã hội

UBND TP Hải Phòng vừa phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở TP Hải Phòng đến năm 2020, năm 2025 và năm 2030. Thành phố dự kiến tăng khoảng 19,57 triệu m2 sàn, tương ứng với khoảng 102.800 căn nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở dân tự xây...
Thêm 9 dự án nhà ở xã hội sẽ được vay vốn ưu đãi 2%

Thêm 9 dự án nhà ở xã hội sẽ được vay vốn ưu đãi 2%

Bộ Xây dựng vừa gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ (đợt 3) được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ.
Các quy định liên quan đến nhà ở xã hội cần được làm rõ

Các quy định liên quan đến nhà ở xã hội cần được làm rõ

Nhiều chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, quá trình triển khai quy định này liên quan đến nhà ở xã hội đang phát sinh nhiều bất cập. Do đó, để phát triển nhà ở xã hội rất cần làm rõ hơn các quy định, chính sách, đặc biệt là quỹ đất.
Trong năm nay, Hải Phòng sẽ hoàn thành gần 77.000m2 sàn nhà ở xã hội

Trong năm nay, Hải Phòng sẽ hoàn thành gần 77.000m2 sàn nhà ở xã hội

Theo kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn Hải Phòng năm 2022, thành phố sẽ dành khoảng 433ha đất phát triển dự án nhà ở xã hội tại 49 vị trí. Dự kiến nguồn vốn xây dựng nhà ở xã hội trong năm khoảng 814 tỷ đồng từ vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, ngân hàng chính sách xã hội.