Coteccons bổ nhiệm loạt nhân sự cấp cao

Coteccons bổ nhiệm loạt nhân sự cấp cao

Công ty xây dựng lớn nhất Việt Nam Coteccons vừa bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc mới và bổ sung 1 cố vấn ban Tổng giám đốc. HĐQT khẳng định sẽ tiếp tục bổ sung các nhân sự để hoàn thiện bộ máy quản trị, điều hành.