NHNN nới room tín dụng thêm 1,5 – 2% cho toàn hệ thống

NHNN nới room tín dụng thêm 1,5 – 2% cho toàn hệ thống

Trước tình hình tác động từ bên ngoài dịu bớt, thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) cải thiện hơn. Ngày 5/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 thêm khoảng 1,5 - 2% cho toàn hệ thống các TCTD. Như vậy, mức tăng trưởng tín dụng năm 2022 sẽ được nới lên mức 15,5 - 16%.
Room tín dụng nới thêm sẽ chảy về đâu?

Room tín dụng nới thêm sẽ chảy về đâu?

Hạn mức tăng trưởng (room) tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp thêm sẽ ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, giải quyết bài toán hỗ trợ khách hàng cá nhân khởi nghiệp, kinh doanh hiệu quả...