Thêm 5 nhóm ô tô được miễn phí đường bộ

Thêm 5 nhóm ô tô được miễn phí đường bộ

Từ ngày 1/10/2021, 5 nhóm xe, gồm: xe cứu thương, xe chữa cháy, xe chuyên dùng phục vụ tang lễ, xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng và xe của lực lượng công an nhân dân sẽ được miễn phí đường bộ.