Ông Phạm Nhật Vượng: Đây là thời cơ vàng cho xe điện VinFast

Ông Phạm Nhật Vượng: Đây là thời cơ vàng cho xe điện VinFast

Trước nỗi lo về khả năng tiêu thụ xe VinFast, ông Phạm Nhật Vượng nhấn mạnh thị trường thế giới đang rất thiếu xe, nếu hiện tại có xe là "thắng", là có thể bán được và đây đang là thời cơ vàng để có thể chiếm lĩnh thị trường và tạo dựng thương hiệu, vị thế.