Phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước: Nhận diện biểu hiện (Bài 1)

Phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước: Nhận diện biểu hiện (Bài 1)

Trao đổi với Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam, TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia cho biết: “Tham nhũng là căn bệnh đặc trưng của Nhà nước, về bản chất nó là: lợi dụng quyền lực công để mưu cầu lợi ích riêng. Như vậy tham nhũng có thể có cả trong bộ máy công quyền và đồng thời cũng liên quan đến khu vực ngoài Nhà nước”.
Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 4/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị của Tổng Bí thư. - Thông tin chính thống hoạt động, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao; và thế giới...