Nhiều rào cản mới đối với hàng xuất khẩu

Nhiều rào cản mới đối với hàng xuất khẩu

Các mặt hàng dệt may của Việt Nam hưởng ưu đãi thuế quan xuất khẩu vào Liên minh Kinh tế Á - Âu theo Hiệp định VN-EAEU FTA đang có nguy cơ vượt mức áp dụng biện pháp phòng vệ năm 2020 theo quy định VN-EAEU FTA.
Gia tăng tình trạng điều tra chống lẩn tránh thuế PVTM đối với sản phẩm gỗ Việt

Gia tăng tình trạng điều tra chống lẩn tránh thuế PVTM đối với sản phẩm gỗ Việt

(DNVN) - Nhằm ứng phó hiệu quả với các vụ việc phòng vệ thương mại nói chung với ngành gỗ hiện nay và vụ việc gỗ ván dán nói riêng, bên cạnh nỗ lực của Chính phủ thì ngành sản xuất, các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng, mang tính quyết định, đặc biệt trong việc xây dựng chuỗi giá trị, hiện đại hóa hệ thống quản lý, phát triển nguồn nguyên liệu hợp pháp.
Ứng phó hiệu quả với biện pháp PVTM nước ngoài, bảo vệ lợi ích xuất khẩu

Ứng phó hiệu quả với biện pháp PVTM nước ngoài, bảo vệ lợi ích xuất khẩu

(DNVN) - Việc hiểu rõ các quy định về thương mại của quốc gia xuất khẩu, đặc biệt là các quy định về phòng vệ thương mại (PVTM) được áp dụng ở mỗi quốc gia đang ngày càng trở nên quan trọng, nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam ứng phó nhanh với các vụ kiện tranh chấp thương mại ở nước ngoài, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các nhà xuất khẩu của Việt Nam trước sự bảo hộ ngành sản xuất trong nước hoặc trong các vụ kiện giải quyết tranh chấp tại WTO.
Chủ động nâng cao năng lực phòng vệ thương mại khi thực hiện EVFTA

Chủ động nâng cao năng lực phòng vệ thương mại khi thực hiện EVFTA

(DNVN) - Trong bối cảnh Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào các FTA, các biện pháp phòng vệ thương mại có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp. Đây là các công cụ hợp pháp, hiệu quả hỗ trợ các ngành sản xuất trong nước khi phải cạnh tranh với sự gia tăng của hàng nhập khẩu cũng như hàng nhập khẩu phá giá, trợ cấp.