Tiến tới RCEP có hiệu lực: Khuyến nghị cho doanh nghiệp

Tiến tới RCEP có hiệu lực: Khuyến nghị cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần rèn luyện trong các cuộc chơi đơn giản, tiến đến RCEP, rồi tiến dần khai thác các sân chơi phức tạp hơn như CPTPP, EVFTA là khuyến nghị dành cho doanh nghiệp để đón đầu thời điểm RCEP có hiệu lực.
RCEP: `Lá bài` quan trọng để thu hút FDI?

RCEP: `Lá bài` quan trọng để thu hút FDI?

Với quy mô GDP gần 27.000 tỷ USD, RCEP được kỳ vọng sẽ trở thành "lá bài" quan trọng để thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam, trong bối cảnh còn nhiều thách thức…