Chủ tịch Suzuki thông báo từ chức ở tuổi 91

Chủ tịch Suzuki thông báo từ chức ở tuổi 91

Chủ tịch Suzuki, Osamu Suzuki vừa thông báo sẽ nghỉ hưu vào tháng 6 năm nay, để nhường chỗ cho một nhà lãnh đạo mới có thể giúp Suzuki chống lại sự cạnh tranh từ các công ty công nghệ như Tesla và Apple.