Netflix đang chuyển hướng thành một công ty truyền thông

Netflix đang chuyển hướng thành một công ty truyền thông

Netflix đang có một giai đoạn "kém vui" kể từ khi bước vào năm 2022. Tháng 4 vừa qua là lần đầu tiên số tài khoản đăng ký trả phí của Netflix sụt giảm kể từ năm 2011. Giá cổ phiếu của công ty này cũng giảm hơn 60% trong năm nay. Nhưng những khó khăn gần đây có lẽ không phải là khởi đầu cho một chu kỳ thoái trào của Netflix mà thay vào đó, nó là dấu hiệu cho thấy Netflix đang trở thành một công ty truyền thông truyền thống hơn.