PVN thiết lập kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận trước thuế

PVN thiết lập kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận trước thuế

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng cho biết, đến hết tháng 11, Tập đoàn đã về đích trước kế hoạch tất cả các chỉ tiêu tài chính và sản lượng khai thác dầu khí năm 2022, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, tiếp đà tăng trưởng và thiết lập những kỷ lục mới.