Giá kit xét nghiệm nhanh ở trên thế giới hiện tại sao?

Giá kit xét nghiệm nhanh ở trên thế giới hiện tại sao?

Thông tin ông Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam tại Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng thì giá kit xét nghiệm nhanh chỉ 1,5 USD, tương đương 35.000 đồng. Trên thực tế thì để mua một bộ xét nghiệm như vậy thì người dân ở các quốc gia khác phải trả giá bao nhiêu?