Trái phiếu doanh nghiệp của Thaco sẽ đáo hạn vào thời điểm nào?

Trái phiếu doanh nghiệp của Thaco sẽ đáo hạn vào thời điểm nào?

Báo cáo tài chính Thaco ghi nhận đến 31/12/2022, nợ trái phiếu của doanh nghiệp này là hơn 8.200 tỷ đồng, chiếm 17% vốn chủ sở hữu. Trong số các lô trái phiếu của Thaco, có lô trái phiếu đáo hạn vào cuối năm 2024. Số còn lại đáo hạn vào cuối năm 2025 và có cả lô trái phiếu đáo hạn vào năm 2026.
“Working Bee” - tư duy và tâm thế

“Working Bee” - tư duy và tâm thế

(DNVN) - Những gì mà các đại biểu đến từ Nhật Bản chia sẻ trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2018 cho chúng ta thấy một điểm sáng khác tạo nên sự thần kỳ của nền kinh tế Nhật Bản. Đó là tư duy và tâm thế lao động.