Bà Thái Hương thôi Chủ tịch TH, làm CEO BacA Bank

Bà Thái Hương thôi Chủ tịch TH, làm CEO BacA Bank

(DNVN) - Bà Thái Hương đã quyết định chọn làm Tổng giám đốc BacA Bank và thôi chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH. Đây cũng là lựa chọn của nhiều chủ nhà băng nhằm đáp ứng quy định mới của Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi.