Năm 2023, TP HCM tập trung giải quyết 14.000 hồ sơ đất đai bị trễ hẹn

Năm 2023, TP HCM tập trung giải quyết 14.000 hồ sơ đất đai bị trễ hẹn

Trong năm 2023, những hồ sơ đất đai còn tồn đọng chưa được giải quyết và các dự án có sử dụng đất còn vướng mắc tại TP HCM sẽ được tập trung tháo gỡ và giải quyết;  ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, cho biết tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của TP.HCM ngày 20/12/2022.
Xử lý dứt điểm sai phạm tại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Xử lý dứt điểm sai phạm tại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Trước hàng loạt tồn tại, vi phạm đã được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ rại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng chấn chỉnh công tác quản lý, có giải pháp xử lý những vụ việc tại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.
Hàng loạt điểm nóng đất đai tại huyện Thạch Thất sẽ bị thanh tra

Hàng loạt điểm nóng đất đai tại huyện Thạch Thất sẽ bị thanh tra

Đoàn thanh tra liên ngành sẽ tiến hành thanh tra, xem xét trách nhiệm của UBND các xã: Tiến Xuân, Yên Bình, Thạch Hoà, Bình Yên, Tân Xã trong việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, khoáng sản; báo cáo đề xuất UBND huyện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.