Phát hiện loạt vi phạm tại Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Đông Bắc 10:11 | 06/12/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ nhận thấy Đồ án điều chỉnh quy hoạch dự án chưa được công bố công khai. Mặt khác, việc thu hút đầu tư tại đây cũng kém hiệu quả khi chỉ có duy nhất 1 dự án.

 

Thanh tra Chính phủ vừa có Thông báo Kết luận thanh tra số 2123/TB-TTCP Thanh tra công tác quản lý Nhà nước về du lịch. Theo Kết luận thanh tra, đa số các dự án chậm tiến độ, chậm hoàn thành việc xây dựng các hạng mục đã được phê duyệt, mặc dù đã được cơ quan có thẩm quyền cho cam kết, gia hạn tiến độ thực hiện dự án. Việc thực hiện chính sách, pháp luật tại một số dự án còn để xảy ra khuyết điểm, vi phạm.

Đối với dự án tại Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch),  Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc chưa giải quyết dứt điểm diện tích đất 8.600 m2 có liên quan đến Trường sỹ quan phòng hóa thuộc Bộ Quốc phòng và giải quyết các tồn đọng trong việc thanh toán kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng đối với 16 hộ dân tại khu vực cổng B Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam của giai đoạn từ 2004 trở về trước; Chưa lập phương án khảo sát, xác định yêu cầu, quy mô đền bù giải phóng trong phần diện tích đất khoảng 68 ha tại Khu G2 (khu tái định cư, nông trường) theo quy hoạch, để các hộ dân tiếp tục nuôi trồng, phát triển nông nghiệp.

 

 Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm tại dự án Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh HNM.

Dự án chưa thực hiện công bố công khai đồ án quy hoạch đã được phê duyệt theo quy định đối với Đồ án điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu các làng dân tộc; còn một số sai sót và tồn tại trong công tác lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán, công tác kiểm soát khối lượng, giá trị nghiệm thu thanh toán, các nội dung sai sót đã được chủ đầu tư điều chỉnh, thu hồi.

Dự án mới thu hút đầu tư được 1 dự án là Khu du lịch nghỉ dưỡng Ba Vì Legend, chưa đạt được mục tiêu như kế hoạch đầu tư phát triển theo Quyết định số 540/QĐ-TTg của Thủ tướng; việc triển khai dự án còn rất chậm.

Cũng theo Kết luận thanh tra, việc ký kết hợp đồng cho thuê đất giữa Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và Công ty cổ phần Devyt (chủ đầu tư dự án Khách sạn Hải cảng Đồng Mô) không đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 và Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính.

Từ những vi phạm trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam rà soát, làm việc với các cơ quan có liên quan để hướng dẫn nhà đầu tư của Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Ba Vì Legend (là Công ty Cổ phần đầu tư du lịch - văn hoá - nghỉ dưỡng Đồng Mô) thực hiện các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành.

Giải quyết dứt điểm diện tích đất 8.600 m2 có liên quan đến Trường sỹ quan phòng hóa thuộc Bộ Quốc phòng và giải quyết các tồn đọng trong việc thanh toán kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng đối với 16 hộ dân tại khu vực cổng B Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam của giai đoạn từ 2004 trở về trước.

Lập phương án khảo sát, xác định yêu cầu, quy mô đền bù giải phóng mặt bằng trong phần diện tích đất khoảng 68 ha tại Khu G2 (khu tái định cư, nông trường) theo quy hoạch.

Hướng dẫn nhà đầu tư dự án Khách sạn Hải cảng Đồng Mô là (Công ty Cổ phần Devyt) làm việc với UBND Thành phố Hà Nội và các sở, ban ngành có liên quan để hoàn thành các thủ tục thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí đủ nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo Quyết định 540/QĐ-TTg ngày 12/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ để hoàn thành dứt điểm các dự án nhà nước đầu tư cho hạ tầng và văn hóa dân tộc, làm cơ sở đồng bộ hóa và thu hút đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước các khu chức năng để dự án đi vào khai thác, vận hành, phát huy hiệu quả đầu tư, thực hiện đúng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ưu tiên đầu tư cho công tác dân tộc, văn hóa và phát triển du lịch.

 

Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam nằm tại Đồng Mô, Sơn Tây, cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 40 km về phía Tây. Ngày 21/8/1997, Thủ tưởng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể dự án.

Dự án sau đó đã được điều chỉnh quy hoạch với tổng diện tích tăng lên 1.544ha (sau khi sát nhập với Nông trường Đồng Mô) với 7 khu chức năng: Khu Các làng dân tộc Việt Nam (198,61 ha); Khu Di sản văn hoá thế giới (46,50 ha); Khu Cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô (600,90 ha); Khu Công viên bến thuyền (341,53 ha); Khu Dịch vụ du lịch tổng hợp (138,89 ha; Khu Trung tâm văn hoá và khu vui chơi giải trí (125,22 ha); Khu Quản lý điều hành văn phòng (78,50 ha).