TS Vũ Tiến Lộc: Doanh nghiệp cần cơ chế hơn là tiền hỗ trợ

TS Vũ Tiến Lộc: Doanh nghiệp cần cơ chế hơn là tiền hỗ trợ

(DNVN) - Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), trong thời điểm khó khăn hiện nay để giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng hậu COVID-19, doanh nghiệp mong muốn Chính phủ, Quốc hội xem xét, bổ sung thêm các sắc thuế, phí cần miễn, giảm; kéo dài thời hạn hoãn các khoản nợ;... hơn là hỗ trợ bằng tiền.
Làm sao để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực phát triển của nền kinh tế?

Làm sao để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực phát triển của nền kinh tế?

(DNVN) - Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân đã được đề ra hơn một năm, xác định đây là động lực quan trọng của nền kinh tế. Mặc dù cải cách hành chính trong thời gian qua có tiến triển, song nhìn chung tốc độ còn rất chậm và chưa đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp tư nhân.