Tiếp tục hoàn thiện thể chế CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DN

10:54 11/03/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Quá trình hoàn thiện này theo tinh thần của Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 và các nghị quyết liên quan…

Tiếp tục hoàn thiện thể chế CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DN - ảnh 1
Nguồn: Internet. 
Báo cáo của Bộ Tài chính vừa tổng kết, trong 2 tháng đầu năm 2020, Bộ Tài chính nhận được báo cáo cổ phần hóa của 03 đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Hậu Giang (phê duyệt phương án cổ phần hóa trong năm 2019). 

Cũng trong thời điểm này, Bộ Tài chính nhận được báo cáo thoái vốn của 04 doanh nghiệp với tổng giá trị là 79 tỷ, thu về 220,6 tỷ đồng. Số tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 227 tỷ đồng.

Về kế hoạch thực hiện công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN thời gian tới, Bộ Tài chính nhấn mạnh: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý về tổ chức quản lý và hoạt động của DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước về cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp theo chỉ đạo, phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017, Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020, Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019.