Thị trường vốn không còn nghẽn nhưng vẫn kém hiệu quả

Thị trường vốn không còn nghẽn nhưng vẫn kém hiệu quả

Trong năm 2023, ba kênh huy động vốn quan trọng nhất của doanh nghiệp là tín dụng, cổ phiếu trái phiếu doanh doanh nghiệp đều không thật sự hiệu quả. Sau những vụ việc xảy ra trên thị trường tài chính, thị trường chứng khoán trở nên lình xình, trái phiếu doanh nghiệp dù hồi phục nhưng vẫn ở mức thấp còn với nguồn vốn tín dụng thì khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp ngày càng giảm.
Ngân hàng vẫn là tay chơi lớn nhưng tương lai thuộc về dòng vốn khác

Ngân hàng vẫn là tay chơi lớn nhưng tương lai thuộc về dòng vốn khác

Tại các nền tài chính phát triển, nhu cầu vốn của doanh nghiệp được đảm bảo với ba trụ cột chính là chứng khoán, trái phiếu và tín dụng ngân hàng. Trong đó, ngân hàng chỉ cung cấp nguồn vốn trong ngắn hạn, còn thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu là nơi doanh nghiệp tìm kiếm nguồn vốn trong trung và dài hạn.
Chính phủ quyết tâm bảo vệ các nhà đầu tư chân chính

Chính phủ quyết tâm bảo vệ các nhà đầu tư chân chính

Hội nghị về thị trường vốn được tổ chức đúng thời điểm khi các cơ quan chức năng đang mạnh tay xử lý một số vụ việc vi phạm và thị trường đang có những biến động; góp phần thúc đẩy thị trường vốn phát triển một cách bền vững.