Thống đốc NHNN lý giải việc dừng đấu thầu vàng

Thống đốc NHNN lý giải việc dừng đấu thầu vàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết đã dừng đấu thầu vàng, tìm nguyên nhân, xây dựng phương án mới và bắt đầu triển khai trong tuần tới để giảm chênh lệch giá vàng.
Hạn mức tín dụng cấp cho doanh nghiệp xăng dầu chưa hết

Hạn mức tín dụng cấp cho doanh nghiệp xăng dầu chưa hết

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, tổng hạn mức tín dụng cấp cho 16 doanh nghiệp xăng dầu là 103.000 tỷ đồng nhưng hiện mới sử dụng 58.000 tỷ đồng, như vậy ước room chưa sử dụng còn 44.000 tỷ đồng. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính đề nghị Chính phủ sửa Nghị định 55, giao toàn diện phần xăng, dầu về cho Bộ Công Thương, kể cả phần quyết định về giá và chi phí định mức để đảm bảo vấn đề nguồn cung chủ động.
Chuyển đổi số ngân hàng tác động tích cực tới các ngành kinh tế

Chuyển đổi số ngân hàng tác động tích cực tới các ngành kinh tế

Chuyển đổi số ngành ngân hàng có tác động tích cực tới tất cả các ngành kinh tế, trong mọi lĩnh vực đời sống. Nhưng để làm chuyển đổi số cần sự hỗ trợ của tất cả các ngành và các lĩnh vực như an ninh bảo mật, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…