Hạn mức tín dụng cấp cho doanh nghiệp xăng dầu chưa hết

Hạn mức tín dụng cấp cho doanh nghiệp xăng dầu chưa hết

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, tổng hạn mức tín dụng cấp cho 16 doanh nghiệp xăng dầu là 103.000 tỷ đồng nhưng hiện mới sử dụng 58.000 tỷ đồng, như vậy ước room chưa sử dụng còn 44.000 tỷ đồng. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính đề nghị Chính phủ sửa Nghị định 55, giao toàn diện phần xăng, dầu về cho Bộ Công Thương, kể cả phần quyết định về giá và chi phí định mức để đảm bảo vấn đề nguồn cung chủ động.
Chuyển đổi số ngân hàng tác động tích cực tới các ngành kinh tế

Chuyển đổi số ngân hàng tác động tích cực tới các ngành kinh tế

Chuyển đổi số ngành ngân hàng có tác động tích cực tới tất cả các ngành kinh tế, trong mọi lĩnh vực đời sống. Nhưng để làm chuyển đổi số cần sự hỗ trợ của tất cả các ngành và các lĩnh vực như an ninh bảo mật, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…
NHNN sẽ sớm ban hành thông tư hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi COVID-19

NHNN sẽ sớm ban hành thông tư hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi COVID-19

(DNVN) - Chiều ngày 10/3, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thống đốc Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Ban Lãnh đạo NHNN cùng đại diện lãnh đạo các vụ, cục chức năng nhằm nắm bắt tình hình và tăng cường triển khai các giải pháp của ngành Ngân hàng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.