Bình Dương tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

Bình Dương tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), tính đến ngày 20/6/2022, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bao gồm cả vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp tại Việt Nam đã đạt trên 14,03 tỷ USD.
Cơ hội cho Việt Nam đón sóng FDI từ Hàn Quốc

Cơ hội cho Việt Nam đón sóng FDI từ Hàn Quốc

Theo Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trước những biến động của nền kinh tế toàn cầu, việc các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm cách tái định hình hoạt động kinh doanh, hướng tới dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc sẽ là cơ hội lớn để Việt Nam tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).