Nhà đầu tư nên quan tâm điều gì giai đoạn quý IV/2023 – 2024?

Nhà đầu tư nên quan tâm điều gì giai đoạn quý IV/2023 – 2024?

Trải qua hơn 3/4 chặng đường năm 2023, hình ảnh gói gọn trong hành trình vừa qua là dòng chữ "kinh tế buồn" với cả người lao động, doanh chủ và giới đầu tư. Đứng trước viễn cảnh khó khăn bủa vây ngay từ đầu năm, Chính phủ đã rất quyết liệt trong việc đẩy nhanh và mạnh "chính sách nới lỏng" trên cả hai mặt trận tài khoá và tiền tệ. Tuy nhiên, chính sách luôn cần thời gian thẩm thấu và tốc độ nhanh hay chậm còn tuỳ vào bối cảnh trong và ngoài nước.