Hà Nội vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021

Hà Nội vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021

Với nhiều giải pháp được thực hiện, Hà Nội vẫn thu ngân sách vượt chỉ tiêu cho thấy, thành phố đã bước đầu thực hiện được mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế mà Chính phủ đề ra.