Thay đổi mục tiêu chống dịch từ

Thay đổi mục tiêu chống dịch từ "Không có COVID-19" sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả

Ngày 25/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 với hơn 10.000 xã, phường trên cả nước. Buổi làm việc có nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung về chiến lược chống dịch trong thời gian sắp tới.