Kỳ vọng mới cho doanh nghiệp chăn nuôi

Kỳ vọng mới cho doanh nghiệp chăn nuôi

Ngành chăn nuôi của Việt Nam có liên hệ khá mật thiết với sự kiện mở cửa trở lại của Trung Quốc, do đó động thái này tạo ra những kỳ vọng mới cho doanh nghiệp chăn nuôi...
Giới trẻ khởi nghiệp sáng tạo vì môi trường

Giới trẻ khởi nghiệp sáng tạo vì môi trường

(DNVN) - Nhận thức được ô nhiễm môi trường là vấn đề nhức nhối nhiều năm nay tại Việt Nam, nhiều bạn trẻ đã nắm bắt cơ hội, tìm ra những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo giải quyết các vấn đề môi trường.