Doanh nghiệp và người dân cùng có lợi khi giảm thuế giá trị gia tăng

Doanh nghiệp và người dân cùng có lợi khi giảm thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng đối với nhiều hàng hóa, dịch vụ giảm từ mức 10% xuống còn 8% đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/2 đến hết ngày 31/12/2022 theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp và người dân sau đại dịch COVID-19.