Xuất khẩu thủy sản tháng 2/2021 sang Trung Quốc tăng 114%

Xuất khẩu thủy sản tháng 2/2021 sang Trung Quốc tăng 114%

Xuất khẩu thủy sản trong tháng 2/2021 tiếp tục phục hồi mạnh mẽ từ các thị trường lớn, trong đó có sự trở lại mạnh mẽ của thị trường Trung Quốc với mức tăng nhập khẩu 114% sau khi sụt giảm 10% trong tháng 1.