Xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2020 đạt 3,7 tỷ USD

Xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2020 đạt 3,7 tỷ USD

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam, trong năm 2020, nhờ thành công trong việc kiểm soát dịch Covid-19 mà hoạt động sản xuất, xuất khẩu tôm của Việt Nam có lợi thế hơn so với đối thủ.