Các quy định pháp luật về huy động vốn

Các quy định pháp luật về huy động vốn

Hàng loạt các doanh nghiệp không có vốn nhưng đi vay ngân hàng, huy động vốn khi dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, bằng cách “lách” dưới dạng đặt cọc, hợp đồng góp vốn… đã đặt chính khách hàng của mình vào rủi ro.
Cần một hành lang pháp lý cho mobile money

Cần một hành lang pháp lý cho mobile money

(DNVN) - Việc sử dụng tài khoản di động để thanh toán hàng hóa, mobile money đang được xem là một tiện ích kích cầu. Tuy nhiên bên cạnh những lợi ích, mobile money cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả các nhà quản lý và người dùng.