Hải Dương chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19

Hải Dương chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19

Sở Y tế Hải Dương chỉ đạo bệnh viện chuẩn bị thuốc, trang thiết bị, giường bệnh sẵn sàng cấp cứu nếu xảy ra tai biến sau khi tiêm vaccine COVID-19.