Kịch bản nào cho thị trường bất động sản cuối năm 2022?

Kịch bản nào cho thị trường bất động sản cuối năm 2022?

Thị trường bất động sản đang trải qua giai đoạn trầm lắng do phải đối mặt với thách thức mới đặt ra bởi chính sách và định hướng lớn liên quan đến pháp luật đất đai, tín dụng bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp,… Mặc dù vậy, thị trường kỳ vọng sẽ phục hồi trong thời gian tới.
Phát hành trái phiếu dần trở thành kênh huy động vốn quan trọng với bất động sản

Phát hành trái phiếu dần trở thành kênh huy động vốn quan trọng với bất động sản

Tại Hội nghị "Phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững" diễn ra chiều ngày 14/7 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, có nhiều công cụ tài chính tác động đến thị trường bất động sản như thuế, phí, lệ phí, thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, sắp xếp lại đất đai… Đặc biệt đối với lĩnh vực bất động sản, phát hành trái phiếu doanh nghiệp dần trở thành kênh huy động vốn quan trọng trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng cho lĩnh vực này được giám sát chặt chẽ.