SGI Capital: 'Giải pháp triệt để giúp TTCK đi lên là hạ mặt bằng lãi suất đủ thấp'

SGI Capital: 'Giải pháp triệt để giúp TTCK đi lên là hạ mặt bằng lãi suất đủ thấp'

“Chúng tôi cho rằng thời điểm khó khăn nhất về thanh khoản của thị trường tài chính đã đi qua, nhưng giai đoạn khó khăn của hoạt động sản xuất kinh doanh thực vẫn đang tiếp diễn. Trong môi trường này, mọi hoạt động giao dịch đều chậm lại, thanh khoản sẽ giảm kéo dài”, báo cáo triển vọng thị trường chứng khoán tháng 2/2023 của SGI Capital cập nhật ngày 7/3 cho hay.