Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức

(DNVN) - Chiều 23/10, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức.