10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới nắm giữ gần 470 tỷ USD

10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới nắm giữ gần 470 tỷ USD

Forbes vừa công bố doanh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2024, trong đó có khoảng 369 nữ tỷ phú USD. Tổng tài sản của các nữ tỷ phú thế giới ước tính gần 1.800 tỷ USD, trong đó top 10 người giàu nhất nắm giữ gần 470 tỷ USD.