Doanh nghiệp Mỹ ngày càng coi trọng Việt Nam

Doanh nghiệp Mỹ ngày càng coi trọng Việt Nam

Gần đây, nhiều hiệp hội thương mại lớn nhất của Mỹ đã kêu gọi Chính phủ Mỹ gửi thêm vaccine và không sử dụng thuế quan để giải quyết tranh chấp thương mại với Việt Nam.