30 loại phế liệu sẽ bị ngưng tạm nhập, tái xuất

30 loại phế liệu sẽ bị ngưng tạm nhập, tái xuất

(DNVN) - Những vật liệu như phế liệu lông cừu, lông động vật mịn hoặc thô, tơ tằm phế liệu, vải vụn, sắt vụn, thủy tinh vụn, lông động vật, thạch cao… sẽ bị ngưng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu từ ngày 20/12.