Lợi nhuận Vinaconex tăng gần 30% sau soát xét

Lợi nhuận Vinaconex tăng gần 30% sau soát xét

Theo báo cáo tài chính soát xét của Vinaconex, lợi nhuận sau thuế của công ty đã tăng gần 30% so với báo cáo tự lập đã công bố trước đó, nguyên nhân là chi phí giá vốn, chi phí quản lý tại một số đơn vị thành viên đã giảm so với trước kiểm toán.