“Cai nghiện” thanh tra - tạo động lực để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

“Cai nghiện” thanh tra - tạo động lực để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

(DNVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì, rà soát lại các quy định thanh tra, kiểm tra, thúc đẩy cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Đây là sự quyết liệt của Chính phủ nhằm tạo động lực để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.