Khai phá giá trị doanh nghiệp từ M&A

Khai phá giá trị doanh nghiệp từ M&A

Các hoạt động M&A và thoái vốn chiến lược được cho là sẽ hồi phục khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Điều này giúp tái định giá lại và khai phá giá trị các công ty trong nước.
VPBank muốn nới room ngoại lên 17,5%

VPBank muốn nới room ngoại lên 17,5%

Đại hội thường niên 2021 VPBank đã thông qua việc giữ room ngoại ở mức 15% nhưng ngân hàng muốn điều chỉnh lên cao hơn để triển khai phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài mới.
Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng giàu cỡ nào?

Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng giàu cỡ nào?

Ông Ngô Chí Dũng đang nắm giữ hơn 121,6 triệu cổ phiếu VPB, nếu nhân với mức giá thị trường là 60.500 đồng/cp, khối tài sản mà ông Dũng đang sở hữu ước tính khoảng 7.356 tỷ đồng.