Xuất khẩu rau quả trong nước lập đỉnh mới

Xuất khẩu rau quả trong nước lập đỉnh mới

Hết 9 tháng, xuất khẩu rau quả Việt Nam đã đạt 4,2 tỷ USD, mức kim ngạch cao nhất giai đoạn 2013 - 2023. Sự tăng trưởng có được nhờ đóng góp lớn của thị trường Trung Quốc, với mức tăng ấn tượng trên 400%.