Ông Trần Ngô Phúc Vũ là tân Chủ tịch HĐQT Nam A Bank

Ông Trần Ngô Phúc Vũ là tân Chủ tịch HĐQT Nam A Bank

Ngày 9/12, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Nam A Bank đã kiện toàn công tác nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026); trong đó bầu chọn 6 nhân sự tham gia Hội đồng quản trị. Ông Trần Ngô Phúc Vũ được bầu giữ vị trí Chủ tịch HĐQT ngân hàng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Phó Thống đốc NHNN: Nới room tín dụng giúp người dân dễ tiếp cận nhà ở xã hội

Phó Thống đốc NHNN: Nới room tín dụng giúp người dân dễ tiếp cận nhà ở xã hội

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho rằng, việc nới room nhằm giúp các tổ chức tín dụng có thêm nguồn lực, mở rộng tín dụng đối với những doanh nghiệp, tạo điều kiện cho những lĩnh vực mua nhà ở xã hội của người dân được khơi thông cũng như có nguồn lực để người dân mua nhà.
ACB công bố hoàn thành Basel III

ACB công bố hoàn thành Basel III

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - mã: ACB) vừa công bố chính thức hoàn thành triển khai các nội dung trọng yếu ILAAP và chuẩn mực Basel III - một trong những chuẩn mực yêu cầu cao về vốn và quản trị rủi ro thanh khoản.
NHNN nới room tín dụng thêm 1,5 – 2% cho toàn hệ thống

NHNN nới room tín dụng thêm 1,5 – 2% cho toàn hệ thống

Trước tình hình tác động từ bên ngoài dịu bớt, thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) cải thiện hơn. Ngày 5/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 thêm khoảng 1,5 - 2% cho toàn hệ thống các TCTD. Như vậy, mức tăng trưởng tín dụng năm 2022 sẽ được nới lên mức 15,5 - 16%.